Disclaimer Project Rotterdam Kwaliteitsbouw BV

De onderstaande disclaimer beschrijft de rechten en plichten van alle betrokken partijen aangaande de website van Project Rotterdam Kwaliteitsbouw BV (hierna te noemen PRK).

Informatie

De website van PRK, namelijk www.prkwaliteitsbouw.nl, heeft een informatief karakter waarbij gebruik wordt gemaakt van teksten, afbeeldingen en andere materialen,

PRK behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen aan bezoekers.

De informatie op de website van PRK is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden niet gesloten middels de website van PRK.

Wel kunnen bezoekers het contactformulier op de website invullen. PRK zal hierop een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Beperkte aansprakelijkheid

PRK spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PRK.

Voor de gevolgen van onvoorziene onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of verdiensten van derden kan PRK nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website liggen bij PRK. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PRK, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.

Cookies

PRK maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op harde schrijf van de bezoeker wordt opgeslagen. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website van de bezoeker kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde servers van PRK. Met behulp van de cookies kan PRK zien welke onderdelen van de website de bezoeker heeft bekeken.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Laatste wijzigingsdatum 28-11-2019.