Privacyverklaring Project Rotterdam Kwaliteitsbouw BV

Project Rotterdam Kwaliteitsbouw bv houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. De onderstaande privacyverklaring beschrijft welke gegevens Project Rotterdam Kwaliteitsbouw bv (hierna te noemen PRK) vraagt en waarom deze gegevens worden gevraagd.

Verwerking persoonsgegevens

PRK neemt werken aan en besteedt werken uit in de bouw. Voor de uitvoering van deze werken worden aan PRK persoonsgegevens verstrekt en kunnen persoonsgegevens worden opgevraagd bij onderaannemers door PRK. Deze gegevens worden gebruikt om eigen personeel, onderaannemers en ingeleend personeel aan te kunnen melden op de werklocatie zodat de werken uitgevoerd kunnen worden. PRK verwerkt de persoonsgegevens voor controle op de Wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid.

PRK verwerkt persoonsgegevens om contact met het eigen personeel en de onderaannemers op te kunnen nemen. Hoofdzakelijk worden de persoonsgegevens door PRK verwerkt in het kader van een overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst. PRK is verantwoordelijk voor de volgende persoonsgegevens.

De volgende gegevens worden door werknemers verstrekt aan PRK in geval van eigen personeel :

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum, -plaats
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. VCA Certificaat
 8. Burgerservicenummer (bijzondere persoonsgegevens)
 9. ID bewijs (bijzondere persoonsgegevens)
 10. Rijbewijs indien gebruik van bedrijfsauto (bijzondere persoonsgegevens)
 11. Bankgegevens (bijzondere persoonsgegevens)

De volgende gegevens worden door onderaannemers verstrekt aan PRK :

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum, -plaats
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. BTW nummer
 8. Kamer van Koophandel Uittreksel
 9. VCA Certificaat
 10. Bankrekeningnummer

De volgende gegevens worden door onderaannemers verstrekt aan PRK in geval van ingeleend personeel :

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum, -plaats
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. VCA Certificaat
 8. Burgerservicenummer (bijzondere persoonsgegevens)

Eigen personeel en onderaannemers van PRK hebben een aparte toestemmingsverklaring getekend voor het gebruik van de persoonsgegevens.

Bewaartermijn

PRK bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor bovenstaande doelen, tenzij PRK wettelijk verplicht is om gegevens langer te bewaren. E-mail of andere berichten die naar PRK worden verzonden kunnen 2 jaar bewaard worden. Op grond van een gesloten overeenkomst bewaren wij  persoonsgegevens tot 10 jaar na het einde van de overeenkomst. 

Recht op inzage

Iedere betrokkene heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens. Indien de betrokkene van mening is dat de gegevens onjuist zijn dan wel onjuist verwerkt zijn dan heeft de betrokkene het recht op het verbeteren, aanvullen, beperken en verwijderen van de gegevens. Tevens heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan verzonden worden naar het volgende e-mailadres info@prkwaliteitsbouw.nl. PRK zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, op het verzoek reageren.

Uitwisseling persoonsgegevens

PRK verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. PRK verwerkt of gebruikt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy verklaring.

Vragen

PRK controleert regelmatig of aan deze privacyverklaring wordt voldaan. Mochten er vragen zijn over deze verklaring en het beleid dan kan er contact opgenomen worden met de heer A. Kort van PRK via onderstaande gegevens.

Project Rotterdam Kwaliteitsbouw bv

Sevillaweg 60

3047 AL Rotterdam

Dhr. A. Kort

info@prkwaliteitsbouw.nl

+31 10 437 437 3

Deze privacy verklaring kan gewijzigd worden indien nodig. Laatste wijzigingsdatum 28-11-2019.